Detta gör vi

Straffrätt/Brottmålsprocesser

Vi arbetar som offentliga och privata försvarare beroende på förutsättningarna för uppdraget. Vi arbetar med alla typer av brottmål, över hela landet och i alla instanser. Vi har lång och gedigen erfarenhet av försvar rörande allvarlig brottslighet, inte sällan påstått organiserad sådan. Vi har omfattande och fördjupad erfarenhet av straffrätt vid utredningar om ekonomisk brottslighet, korruptionsbrott och finansiella brott.

Tvistemål/Civilprocesser

Advokatfirman SJS biträder allt från privatpersoner, små företag till stora nationella och internationella koncerner. Vi biträder ofta klienter i aktiebolagsrättsliga ägartvister, men även inför samarbeten i aktiebolagsform och vid konkursrättsliga tvister, exempelvis vid återvinning och vid bristäckningsansvar. Det är frågor vi kan lämna råd om – tydliga råd som vi står för. Uppdragen har inneburit tvister vid domstol och i skiljeförarfaranden, men även vid utomrättsliga förhandlingar. Vi har utfört uppdrag som skiljemän och som särskild granskningsman.

Arbetsrätt/Arbetsrättsliga processer

Arbetsrätt och arbetsrättsliga processer är områden som advokaterna på SJS arbetat med länge och vi biträder både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsrätten är ett rättsområde med specialregler vilket i sin tur kräver advokater som verkligen kan arbetsrätt - sådana advokater finns på hos oss. Det arbetsrättsliga regelverket kräver att åtgärder utförs på rätt sätt och i rätt tid – den som har arbetsrättsliga frågeställningar är välkommen till oss på SJS.