Organisationsnummer

969777-9263

Telefon

031-70 85 990

E-post

reception@advokatsjs.se

Bankgiro

5082-8961

Klientmedel – Bankgiro

5100-9249

Momsreg.nr/VAT-nr

SE969777926301

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden - Konsumenttvistnämnden (advokatsamfundet.se)