Allan Stutzinsky

Allan Stutzinsky

Advokat & delägare

Allan arbetar med straffrätt och förmögenhetsrättslig civilrätt främst med fastighetsrätt, fordringsrätt och skadeståndsrätt. Detta innebär att han är försvarare i brottmål, särskilt ekonomiska brottmål, men också ombud i tvistemål. Han företräder både enskilda och företag. Allan har tidigare även varit politiskt engagerad och haft kommunala förtroendeuppdrag i fullmäktige, nämnder och bolag. Allan är känd för att vara engagerad och drivande, vilket gör honom uppskattad av klienter.
Allan har medverkat i den s.k. Åklagarutredningen som lämnade sitt betänkande ”Ett reformerat åklagarväsende” till regeringen 1992. Han har också anlitats för upprättande av remissförslag av Advokatsamfundet.

  • Delägare, Advokatfirman SJS, 2016-
  • Delägare, Glimstedt, 1992-2016
  • Biträdande jurist, Glimstedt, 1986-1991
  • Jur kand, Lunds universitet, 1983
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1989