Ulrik Smedberg

Ulrik Smedberg

Advokat & delägare

Ulrik Smedberg inledde sin yrkesbana på domarbanan och arbetade under början av 90-talet på tingsrätter i och kring Göteborg samt på Hovrätten för Västra Sverige.
1996 började han på advokatbyrå och har mer än 25 års erfarenhet från advokatverksamhet. Utöver arbetet för klienter har Ulrik ofta varit engagerad som föreläsare, både för advokater, andra jurister och för domare. Ulrik har flera gånger nått topprankningar när andra advokater valt vem de skulle välja om de själva behövde en advokat i en tvist.

Ulrik har nu fokuserat sin verksamhet på straffrätt och är enbart engagerad som försvarare i brottmål.

Ulrik agerar som privat och offentlig försvarare i brottmål, inom specialstraffrätten och i ekomål. Ulrik har varit och är löpande engagerad i, och har därmed erfarenhet av, flera mycket stora mål, mål rörande mycket allvarlig brottslighet och massmedialt uppmärksammade mål.

 

  • Delägare, Advokatfirman SJS, 2016-
  • Delägare, Glimstedt, 2002-2016
  • Biträdande jurist, Glimstedt, 1996-2001
  • Hovrätten för Västra Sverige, Hovrättsfiskal, 1994-1995
  • Mölndals tingsrätt, Tingsnotarie, 1992-1994
  • Jur kand, Lunds universitet, 1992
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1998