Felix Kristoffersson

Felix Kristoffersson

Advokat

Felix Kristoffersson arbetar med brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

  • Advokat, Advokatfirman SJS, 2022-
  • Biträdande jurist, Advokatfirman SJS, 2020-2022
  • Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2018-2020
  • Juristexamen Göteborgs universitet, 2019
  • Sommarnotarie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2017 & 2018
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2022