Magnus Johansson

Magnus Johansson

Advokat & delägare

Magnus Johansson är advokat och delägare på Advokatfirman SJS. Magnus har stor erfarenhet av uppdrag som offentlig eller privat försvarare i alla typer av brottmål. Han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde. Magnus har flera gånger anlitats av Sveriges advokatsamfund för upprättande av remissvar inom straffrättens område.

Magnus arbetar även som ombud i arbetsrättsliga ärenden och tvister. Han företräder då såväl enskilda arbetstagare som arbetsgivare, små och stora företag.

  • Delägare Advokatfirman SJS, 2016-
  • Delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2014-2016
  • Delägare, Advokaterna Hurtig & Partners, 2011-2014
  • Advokat, Advokatfirman Glimstedt, 2006-2011
  • Advokat, Advokatfirman Bring & Bergqvist, 2006
  • Advokat, Advokatfirman Althin, Stockholm, 2004-2006
  • Jur kand/advokat, Advokatfirman Vinge, Stockholm, 2001-2004
  • Tingsnotarie, Västerås tingsrätt, 1999-2001
  • Jur kand, Lunds universitet, 1998
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2004