Kristina Ryden

Kristina Ryden

Administratör

Kristina är vår administratör på kontoret och troligen den som Du först får kontakt med per telefon eller mail. Hon är den man alltid kan nå när ombuden är ute på uppdrag.

Kristina är kontorsansvarig och sköter mycket av det administrativa på byrån. Hjälper till att förbereda mål inför förhandling, sköter den löpande faktureringen och bokföringen.