Felix Kristoffersson

Felix Kristoffersson

Advokat

Felix Kristoffersson arbetar främst med brottmål. Han åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

Felix kan efter särskild överenskommelse även åta sig uppdrag som ombud i tvistemål inom det förmögenhetsrättsliga området samt offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

 

  • Advokat, Advokatfirman SJS, 2022-
  • Biträdande jurist, Advokatfirman SJS, 2020-2022
  • Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2018-2020
  • Juristexamen Göteborgs universitet, 2019
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2022