Ulrik Smedberg

Ulrik Smedberg

Advokat & delägare

Ulrik Smedberg inledde sin yrkesbana på domarbanan och arbetade under början av 90-talet på tingsrätter i och kring Göteborg samt på Hovrätten för Västra Sverige.
1996 började han på advokatbyrå och har mer än 20 års erfarenhet som tvistlösnings- och straffrättsadvokat. Utöver arbetet för klienter är Ulrik ofta engagerad som föreläsare, både för advokater, andra jurister och för domare. Ulrik har flera gånger nått topprankningar när andra advokater valt vem de skulle välja om de själva behövde en advokat i en tvist.

Ulrik är nu engagerad i olika former av tvistlösning, vid medling, i skiljeförfaranden och inför domstol samt i brottmål, alltså en specialist på rättsliga situationer där det föreligger intressekonflikter.

Ulrik agerar som privat och offentlig försvarare i brottmål, inom specialstraffrätten och i ekomål. Ulrik har varit engagerad i, och har därmed erfarenhet av, flera mycket stora mål, mål rörande mycket allvarlig brottslighet och massmedialt uppmärksammade mål.

Klienterna som han företräder i civilprocesser är såväl mindre ägarledda bolag som börsnoterade bolag. Ulrik är, utöver ombudsrollen, engagerad som skiljeman. Han har varit flitigt engagerad i ärenden rörande ansvarsfrågor enligt aktiebolagslagen liksom konflikter mellan ägare i fåmansbolag. Härutöver har Ulrik utfört aktiebolagsrättsliga och andra associationsrättsliga granskningsuppdrag, både som förordnad granskningsman av Länsstyrelsen och som utsedd som granskare av bolag och kommunala organ.

 

  • Delägare, Advokatfirman SJS, 2016-
  • Delägare, Glimstedt, 2002-2016
  • Biträdande jurist, Glimstedt, 1996-2001
  • Hovrätten för Västra Sverige, Hovrättsfiskal, 1994-1995
  • Mölndals tingsrätt, Tingsnotarie, 1992-1994
  • Jur kand, Lunds universitet, 1992
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1998