Advokatfirman SJS

Vilka vi är

En handfull drivna, kompetenta specialister på rättsliga konflikter. Vi har erfarenhet från näringslivet, storbyråer och domstolsväsendet. Vi vet vad som krävs för framgång i rättsprocesser - och är beredda att göra det jobb som krävs för framgång - varje gång, i varje uppdrag.

Vad vi gör

Vi ger dig klara och tydliga råd som vi står för. Vi driver tvistemåls- och brottmålsprocesser. Vi biträder klienter i domstol, vid medling och i skiljeförfaranden. Vårt mål är att ditt ärende skall sluta med bästa möjliga dom eller avtal.