Katrin Honkonen

Katrin Honkonen

Advokat

Katrin arbetar med främst med processrätt, såväl brottmål som civila tvister, och företräder både privatpersoner och företag. Detta innebär att hon tar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål samt agerar ombud i tvistemål, med särskilt intresse i fastighets- och entreprenadrätt.

  • Advokat, Advokatfirman SJS, 2019-
  • Biträdande jurist/advokat, Litigate, 2015-2018
  • Tingsnotarie Borås tingsrätt, 2013-2015
  • Juristexamen Örebro universitet, 2012
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2017