Ida Odelius

Ida Odelius

Advokat

Ida arbetar främst med processrätt, såväl brottmål som civila tvister och företräder både privatpersoner och företag. Hon tar försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag samt agerar ombud i tvistemål.          
         
  • Advokat, Advokatfirman SJS 2020-
  • Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsfiskal 2018-2020
  • Biträdande jurist / advokat, Wistrand advokatbyrå 2012-2018
  • Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt 2010-2012
  • Juristexamen, Göteborgs universitet 2010
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2017-2018
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2020